Kasvades oma toiduga

Sündmused

Kõik sündmused

Vahekultuuride külvamise talgud

Tartu Maheaia Linnupargi aed

Lõikuspidu

Tartu keskpark

Õunapäev "Kubiseb ubinaist": mahlategu ja õunanäitus

Mahekeskus, Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa

Kompostimise ABC ehk Lehed Toiduks

Tähtvere Päevakeskus

Toidu kasvatamine on ellujäämiskunst

  • Toetame Tartu ja Lõuna-Eesti koole ja lasteaedasid õppeaedade rajamisel. 

  • Mitmekülgne loovharidusprogramm aitab tõsta laste ja perede teadlikkust toidu kasvatamisest.

  • Praktilised õppematerjalid aitavad rajada maheaeda ja rikastada aias tegutsemist.

  • Loome aktiivse ja avatud Tartu kogukonnaaedade võrgustiku.

  • Korraldame õunamahla pressimise aktsiooni “Kubiseb ubinaist” ja propageerime kompostimist “Lehed toiduks!” sündmustel abil.

Õppemetoodikate kogumik “Aias sadas saia” annab ideid, kuidas taimede kasvatamist õppetööga siduda

Koostöös Rohelise kooli programmiga ilmus digitaalne kogumik “Aias sadas saia. Õpime õpilastega õppeaias”, kust õpetajad leiavad ideid ja tegevusi õppeaia sidumiseks õppetööga. Üle 200-leheküljelise kogumiku koostas Pille-Riin Pärnsalu Tartu loodusmajast ja sellega saab tutvuda meie õppematerjalide lehel.
 

Kogumikus on kolmteist peatükki, kust leiab nii taime- ja loomaliikide kirjeldustega prinditavaid materjale, mänge, laboratoorseid kui ka loomingulisi ülesandeid. Ülesanded on erineva raskusastmega ja sobivaid harjutusi on nii lasteaiaealistele aiahuvilistele kuni kolmandas kooliastmes tegutsevatele taimeteadlastele. Õppetegevuste kogumik on jätkuks veebruarikuus valminud juhendile Õppeaed sügisest sügiseni. Õppeaia loomise abimaterjal. Mõlemad väljaanded on koostatud õppeasutuste vajadusi silmas pidades, kuid kasulikku teavet leiavad sealt kõik aiandushuvilised.  
 

“Õpetajad on meile öelnud, et puudu on materjalidest ja õpetustest, kuidas toidutaimede kasvatamist kui ellujäämise kunsti siduda õppetööga nii, et lisaks taimede kasvatamise praktilisele oskusele jõuaks laste ja õpilasteni ka teoreetilisi teadmiseid. Paljud kogumikus toodud tegevused on välja kasvanud just õpetajate vajadustele toetudes,” rääkis Rohelise kooli programmi ja “Kasvades oma toiduga” projekti koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi.
 

Õppematerjali autor ja Tartu loodusmaja õpetaja Pille-Riin Pärnsalu on kõik kogumiku tegevused enda õpilastega läbi proovinud. “Taimemaailm ümbritseb meid igapäevaselt, kuid selle olemasolu peetakse iseenesest mõistetavaks. Nii võib ka kogenud hobiaednik üllatuda, et redise seemned just sedamoodi välja näevad või et aedtilli, porgandi ja aedsalati seemned ja õied on omavahel väga sarnased. Selliste seoste märkamine annab suure eelise aias toimetamiseks ning loob ka õpilastele vau-momendi, kui saadakse teada, et suguluses olevad taimed võivad üksteisele konkurentsi pakkuda ning mitte alati läbi saada just nagu nemad oma õdede-vendadega,” ütles Pärnsalu. Autor arvab, et tehtud katsetuste põhjal on kogumikus kõige rohkem põnevust pakkuvamateks ülesanneteks “Kes kellega käib?”, kus tuleb kokku viia taim ja tema seemned ning “Millist taimeosa sööd sina?”, kus õpilased saavad jagada toidutaimed gruppidesse just selle osa järgi, mida nad toiduks tarvitavad.
 

Metoodikate kogumikku tutvustasime “Kasvades oma toiduga” haridusasutuste võrgustiku liikmetele 18. oktoobril Tartus Kannikese lasteaias. Kogumiku koostaja Pille-Riin Pärnsalu tutvustas kogumikku, aitas ülesandeid mõtestada ja kõik kohaletulnud said ise erinevaid kogumiku ülesandeid järele proovida.

Laadi alla “Aias sadas saia. Õpime õpilastega õppeaias”.

 

 

Lisainfo:

Eeva Kirsipuu-Vadi
Rohelise kooli programmi ja “Kasvades oma toiduga” projekti koordinaator
Tartu loodusmaja
eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee
tel. 521 3881